Nenič svoje múdre telo

aždý z nás si skôr, či neskôr uvedomí, že zdravie je najcennejšia hodnota. Zo všetkých strán na nás

číha nebezpečenstvo, ktoré môže vážne ohroziť naše zdravie a spôsobovať rôzne ochorenia. Takýchto nebezpečenstiev je iste veľmi veľa. Jedno z nich je v poslednej dobe priam hrozbou.

Droga sa stala realitou našej súčasnosti. Popri alkohole a tabaku veľmi rázne vstupujú do nášho života ďalšie drogy po ktorých siaha často nedospelý jednotlivec, ktorý si takto chce  zadovážiť momentálny pocit radosti a šťastia. Vzhľadom na to, že počet drogovo závislých stále vzrastá musíme stále viac pozornosti venovať protidrogovej prevencii a poučiť mladých ľudí o tomto nebezpečenstve. V období

od 16.-20.11.2015 sa i žiaci 3.ročníka  pripojili k akcii Európsky týždeň boja proti drogám svojimi aktivitami. Žiaci maľovali plagáty, vyrábali projekty na tému Stop drogám! So svojimi pani učiteľkami besedovali na danú tému a pracovali s knihou Nenič svoje múdre telo. Dozvedeli sa z nej ako veľmi sú nebezpečné drogy, ako vážne ničia ľudský organizmus. Zistili, že im možno predísť tým, že sa budú venovať svojim koníčkom, ktoré ich bavia. Všakže je lepšie behať, skákať, plávať, tancovať, robiť túry, ako fajčiť, piť alkohol a brať drogy!?

Mladí ľudia by sa mali učiť úcte a rešpektu k zázraku, ktorým sú ľudský život a zdravie. Dôležité je, aby si konečne uvedomili, že DROGY ZABÍJAJÚ!!!

Mgr. Jana Čelková

Zanechať odpoveď