Medzinárodný deň školských knižníc 2015

Koncom  októbra sme sa už  po šiestykrát zapojili do celoslovenského projektu pod názvom Medzinárodný  deň školských knižníc. Tento  ročník sa niesol v štúrovskom duchu.  Preto, že si pripomíname 200. výročie narodenia najvýznamnejšej osobnosti našich národných dejín – ĽUDOVÍTA ŠTÚRA. Do akcie sa zapojili  žiaci 5. – 9. ročníkov, ktorí pracovali v jednotlivých sekciách. K  nám, slovenčinárom, sa pridali aj angličtinári.

V rámci slovenského jazyka bolo vytvorených 5 skupín:

  1. skupina s p. uč. Z. Ševčíkovou sa začítala do románu Ľuda Zúbka pod názvom Jar Adely Ostrolúckej. Práca s textom vyústila do zaujímavých literárno-výtvarných prác.
  2. skupina p. uč. S. Svrčkovej si v školskej knižnici pripravila dôležité informácie o tom, ako vzniká kniha. Svoje poznatky prezentovali ostatným žiakom počas návštevy školskej knižnice. Vo vestibule školy  pripravili aj výstavu novín, ktoré vydával Ľ. Štúr – Slovienske národnie novini.
  3. skupina pod vedením p. uč. M. Mojtovej  vytvárala plagáty, na ktorých nám žiaci predstavili Ľ. Štúra vo všetkých jeho funkciách.
  4. skupina p. uč. V. Ševecovej  zhromažďovala informácie z rôznych zdrojov (internet, tlač, knižnica) o rôznorodej Štúrovej činnosti.  Získané poznatky využili na tvorbu   prezentácií, s ktorými oboznamovali ostatných žiakov vo vestibule školy.
  5. skupina pod vedením p. uč. O. Štefankovej si pripravila reláciu do školského  rozhlasu. Zaujímavosti, ktoré sa žiaci dozvedeli, si mohli následne otestovať v pripravenom kvíze. Víťazom sa stala 8.A trieda. Svoju prácu obohatili aj vytvorením gratulačných pozdravov Ľ. Štúrovi.

V rámci anglického jazyka pracovali 4 skupiny pod vedením p. uč. J. Madigárovej-Kubišovej, V. Hmírovej, D. Vnukovej a  A. Ondrejášovej. Ako predlohy im poslúžili známe príbehy, v ktorých zvieratá vystupovali a konali ako ľudia. Najskôr sa žiaci oboznámili so slovenskou verziou príbehu s využitím videoukážok v anglickom jazyku. Potom pracovali s pripravenými pracovnými listami – dopisovali priamu reč, opisovali hlavné postavy…. Naučili sa pesničku a vytvárali k príbehu scénky. Výsledkom ich celodenného snaženia bol aj komiks.

Všetky vytvorené práce si mohli žiaci pozrieť vo vestibule školy.

Akcia sa deťom páčila a rady by si ju zopakovali aj budúci školský rok.

Zanechať odpoveď