EDJ 2015

Európsky deň jazykov 2015

Žijeme vo svete, ktorý je každým dňom čoraz viac prepojený. Vďaka internetu sme v každodennom kontakte s rodinou a priateľmi, ktorí sú od nás vzdialení na tisíce kilometrov. Na internete zdieľame fotky, hľadáme informácie a tiež zdieľame naše myšlienky. V osobnom kontakte, ale aj na internete je teda jazyk prvotným prostriedkom komunikácie. Lenže, ako vieme, na svete nie je len jeden jazyk, sú ich stovky a tisícky. A práve preto každoročne na ZŠ Nábrežná oslavujeme túto jazykovú rôznorodosť Európskym dňom jazykov.

Základom tohto dňa je spolupráca vyučujúcich cudzích jazykov a slovenčiny, ktoré si pre žiakov 5. a 6. ročníka aj tento rok pripravili zaujímavý jazykový mix. Žiaci sa tak učili narábať so svojimi  ústami a jazykmi podľa pravidiel výslovnosti románskych, germánskych a slovanských jazykov. Zo slovenčiny s p.uč. Svrčkovounazreli do rôznych nárečí. Niektoré slová boli vzhľadom na spisovnú slovenčinu úplne nezrozumiteľné, o iných, ktoré sami bežne používajú, sa dozvedeli, že sú nárečové a nie spisovné. Novinkou z anglického jazyka boli pre nich príslovia a porekadlá s p.uč. Hmírovou. Každý predsa vie, že tie sa nedajú doslovne prekladať. Preto niekedy vznikajú zaujímavé výrazy napr. v angličtine povieme dobrý ako zlato, u nás dobrý ako med J Angličtina vládne aj svetom športu. Všetci športoví fanúšikovia počujú, že je súčasťou každého podujatia. Na športové výrazy sa preto pozreli s p.uč. Ondrejášovou. Španielčina, ruština a nemčina boli pre piatakov úplnou novinkou. Na španielčine sa     s p. uč. Madigárovou Kubišovou zoznámili s Tíom Spanish, ktorého si vyrobili a s ktorým sa naučili krátke zoznamovacie dialógy a farby. Do tajov nemeckého jazyka nazreli s p.uč. Michelovou prostredníctvom pesničky, ktorej slovenskú verziu poznajú z hodín hudobnej výchovy Tancuj-tancuj vykrúcaj. Z ruštiny s p.uč. Palicovou ich zaujala azbuka, keďže je iná ako naše písmo. Popasovali sa s ňou však výborne a naučili sa tiež po rusky počítať. Hodina s p.uč Vnukovou bola plná rôznorodých jazykových zaujímavostí. Ak sa chcete dozvedieť, z čoho vzniklo slovíčko OK, nakuknite do vystavených papierov na chodbe na prízemí. Piataci a šiestaci to už vedia. A vedia toho oveľa viac. Taktiež si môžete vyvodiť, ako by ste sa volali na Islande, či rozdiel slov horký čaj v Čechách a na Slovensku.

Výhercom týždennej súťaže sa stala žiačka 7.C triedy Monika Kubíková. Srdečne gratulujeme!

edj1

edj2

mix3

Napísala: Mgr. J.Madigárová Kubišová, vyučujúca cudzích jazykov a organizátorka akcie

Zanechať odpoveď