English in Verses 2015

Po minuloročnom úspechu recitačnej súťaže FEEL THE ENGLISH IN VERSES sa posledný aprílový deň konal ďalší ročník tejto súťaže v rámci okresu KNM, ktorej organizátorom je naša škola a za zrodom ktorej stojí p.uč. Heľová. Súťaž je síce nepostupová, no prináša žiakom 4. až 9. ročníka novú skúsenosť s cudzím jazykom. Minulý rok sa tu stretlo viacero nadšencov anglického jazyka, a preto veríme, že aj tento ročník bol pre všetkých obohacujúcim zážitkom.

Tohto ročníka sa zúčastnilo 6 škôl z okresu KNM – všetky tri základné školy z nášho mesta, tešíme sa tiež účasti žiakov z Radole, Nesluše aj Poviny. Spolu bolo 25 súťažiacich v 3 kategóriách. Porotu menoval organizátor súťaže v zastúpení: Mgr. Heľová (ZŠ Nábrežná), Mgr. Ponechalová (ZŠ Dolinský potok) a Ing. Špiriaková (ZŠ Nesluša).

Knižné ceny venovalo vydavateľstvo Oxford University Press a kníhkupectvo Littera. Chvíle čakania spríjemnil džúsom a doboškou sponzorsky p. Mičian, ktorého ochotu ocenili všetci súťažiaci, keď mohli trému upokojiť sladkosťou. Za podporu ďakujeme aj Rodičovskej Rade pri ZŠ Nábrežná a príjemné priestory poskytla Mestská knižnica v KNM.

V rámci programu vystúpili druháčky zo ZŠ Nábrežná pod vedením p.uč. Zvaríkovej Kubalovej s 2 tradičnými anglickými pesničkami a siedmaci s divadielkom zo ZŠ Clementisova pod vedením p.uč. Krištofíkovej. Programom sprevádzal deviatak Tomáš Tolnaj, ktorý sa zhostil úlohy moderátora bravúrne.

Výsledky sú nasledovné:

Próza – 1.miesto:Peter Kubala (ZŠ Nesluša) 2.miesto: Ivana Hmirová (ZŠ Clementisova) 3.miesto: Denisa Fujašová (ZŠ Nábrežná) + Cena povzbudenia: Mária Ochodničanová zo ZŠ Povina

Poézia – 1.miesto:Kristína Čavajdová (ZŠ Nábrežná) 2.miesto: Kristína Jankovičová (ZŠ Nesluša) 3.miesto: Romana Poprocká (ZŠ Dolinský Potok) + Cena povzbudenia: Michaela Okapalová zo ZŠ Nábrežná

Interpretácia neznámeho textu – 1.miesto: Natália Húšťavová (ZŠ Dolinský Potok) 2.miesto: Nina Kavacká (ZŠ Nábrežná) 3.miesto: Lívia Kubalová (ZŠ Nábrežná)

Blahoželáme a tešíme sa na stretnutie opäť budúci rok v apríli 🙂

Mgr. Jolana Madigárová Kubišová

mix1

mix2

mix3

Zanechať odpoveď