Symbol života a lásky už stojí v átriu

Naše átrium sa tradične v posledný aprílový deň stáva miestom stavania symbolu lásky a života, mája.  Máj je pôvodne mladý stromček, ktorý mal symbolický význam a bol výrazom prírodného mýtu o boji zimy s jarou, smrti so životom; symbol na jar sa obnovujúcej prírody. Rezký tón harmoniky vedúceho folklórneho súboru Jedľovina pána Koptáka a spev dievčat detského školského súboru Nábrežníček so svojimi vedúcimi, pani učiteľkami Katkou Jakubíkovou a Štefkou Koptákovou, prilákal aj tento rok do átria takmer všetkých žiakov a vyučujúcich našej školy. Po úvodných piesňach korunu ihličnatého stromu ozdobili farebnými stužkami naše dievčatá.  Tá najťažšia práca potom ostala na chlapcoch 9. C triedy, ktorí spolu s pánmi školníkmi osadili Máj na pripravené miesto. Pri tónoch hudby a pri postavenom Máji si nakoniec mohli všetci vychutnávať príjemnú  predmájovú atmosféru.

Zanechať odpoveď