Exkurzia zo SJL do Martina

Štvrtok , 9. máj 2013. Cesta do školy- tentoraz s radosťou a nadšením kráčame pred budovu našej milej školičky.  Pýtate sa ,  prečo s nadšením? Je to jednoduché! Dnes nebudeme sedieť v laviciach, ale nastupujeme do autobusu. Cieľom našej cesty je mesto Martin. Po necelej hodine sme  pred velikánskou  starobylou budovou s nápisom  Slovenské národné múzeum. Vchádzame do budovy a začína sa prehliadka. Môžeme si pozrieť, ako žili naši predkovia, ako ťažko museli pracovať s veľmi jednoduchými nástrojmi, aby sa uživili. Chichoceme sa na tom, že aj malí chlapci kedysi nosili sukne ( predstavujeme si našich spolužiakov a je to veľká zábava). Obdivujeme staré úle, ale aj rôzne zvonce, poháre, či iné nádoby. Zastavujeme sa pri ženských účesoch, prezeráme si oblečenie ľudí z minulosti. Trošku unavení končíme prehliadku múzea. Čaká nás ešte jeden cieľ – Pamätná izba J. C. Hronského.  Nenápadný domček, zaujímavá prehliadka, tradičný výklad lektorky, ale aj ukážky z rozprávok Hronského, súťažíme,  dopĺňame údaje do pripravených pracovných listov . Pri súťažení sme sa dozvedeli, že J.C. Hronský bol nielen spisovateľ, redaktor, maliar, učiteľ, správca Matice slovenskej … Pripomenuli sme si jeho literárne postavy, ktoré určite aj vy poznáte, napr. Smelý Zajko, Budkáčik a Dubkáčik. Tri múdre kozliatka . Po skončení všetkých aktivít ešte dostaneme pekné propagačné materiály o Hronskom ( určite ich budeme môcť využiť na hodinách literatúry) a presúvame sa do historického centra mesta Martin. Po hodinovej prehliadke, ktorá bola spojená aj s nakupovaním, nastupuje znova do autobusu a smerujeme do nášho mesta. Sme  trošku unavení, ale plní dojmov, nových poznatkov a veselých zážitkov. Ďakujeme vyučujúcim SJL- p. učit. Ševčíkovej a Ševecovej  za netradičné vyučovanie.

Žiaci 5. ročníka ZŠ Nábrežná Kysucké Nové Mesto

Zanechať odpoveď