Hudobné dielne s Prof. Belom Felixom

Dňa 23.11.2015 zavítal medzi našich štvrtáčikov Prof. Belo Felix, jedna z najznámejších osobností slovenskej hudobnej pedagogiky, ako aj hudobno-dramatického vyučovania. Venuje sa tvorbe pre deti a zaoberá sa elementárnou hudobnou kreativitou. Jeho meno bolo deťom veľmi známe, nakoľko je spoluautorom učebníc Hudobnej výchovy. Detská dušička mu je veľmi blízka, dokáže ju pochopiť a otvoriť jej svet hudby. Deti sa rázom ocitli v krajine Zázračno, plnej harmónie, zmysluplných melódií a hudobných zážitkov. Hudobná dielňa im poskytla množstvo možností hry na hudobný nástroj, ktoré s nadšením zvládli. Spoločne sme si zaspievali viacero krásnych pesničiek, ako Gašparkov karneval, Slonia pesnička, Prší, prší?, Keby mala rozum stonožka, Karneval, Krajina Zázračno … . Aby deti mali z hudby radosť, musia byť vnútorne zaangažované, čo sa nám aj podarilo. Hudba prezentovaná vo vyučovaní hudobnej výchovy má byť prameňom zážitkov. Dôležité nie je vyhľadávať talentované deti, ale odkrývať ich talenty, nie vyberať deti na určité činnosti, ale hľadať pre deti rozvíjajúce činnosti. Snažíme sa žiakom poskytovať čo najviac hudobných zážitkov a rozvíjať ich hudobné schopnosti tak, aby išlo najmä o zážitkové vyučovanie.

Mgr. Martina Janeková

Zanechať odpoveď