Vzťahy medzi nami

Človek už dlho žije v spoločenstve, v ktorom si vytvára ľudské vzťahy. Je jedno, či ide o vzťah medzi rodičmi a deťmi, nadriadenými a podriadenými, kamarátsky alebo partnerský. Všetky si musí človek vybudovať sám a je už len na ňom, či budú kladné alebo záporné. K medziľudským vzťahom  nepatria len tie dobré ako láska, rešpekt, súdržnosť, ale aj tie záporné ako sú mnohokrát nevraživosť, šikanovanie alebo diskriminácia. Všetci dobre vieme, že dobré vzťahy medzi ľuďmi sú na nezaplatenie. No v dnešnej dobe sa  stáva, že občas škrípu. Príčiny sú rôzne.

V stredu 25. novembra  sme  v treťom ročníku  privítali pani Mgr. Danu Dolinayovú, ktorá pracuje v  Centre pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Kysuckom Novom Meste. Cieľom dnešného dňa bolo správanie sa a  vzájomné vzťahy medzi deťmi v kolektíve.Pani            Mgr. Dolinayová postupne zavítala medzi deti 3. A,  B a  C triedy, ktoré sa aktívne  zapájali do pripravených  činností. Deti zaujala rozprávaním detských príbehov, v ktorých hlavní hrdinovia zmenili svoje správanie voči kamarátom. Poukázala na nedostatky v správaní a možnostiach ako ich odstrániť.

Medzi ľuďmi by mala byť komunikatívnosť a úprimnosť. Mali by sme sa sústrediť na vlastný sebarozvoj. Veď všetci sme si rovnocenní, žijeme na tej istej planéte. Dostali sme najväčší dar -život. Vytvárajme si vzťahy, ktoré pre nás budú prínosom a nie trápením. Závisť, neprajníctvo, klebetenie a nenávisť sú skazou ľudstva.

Mgr. Jana Čelková

Zanechať odpoveď