Kúp mi knihu

21.10. 2013 – Projektový deň  pri príležitosti  Medzinárodného  dňa  školských knižníc v treťom  ročníku

Keď mi radosť urobiť chceš, „ Kúp mi knihu“, to sú slová piesne od Mekyho Žbirku .  Kto z nás má rovnaké želanie ako známy spevák?

Kniha patrí medzi najlepších  priateľov  človeka. Nikdy ti nepovie, že sa niekam ponáhľa, alebo že nemá čas, alebo  že ťa už nepotrebuje, alebo že … Je zdrojom informácií, zábavy, poučenia . Mnohí z nás sa tešia na ten okamih dňa, kedy sa usadia do  tej správnej polohy a zoberú  si svoju  obľúbenú  knihu do rúk. Všetci tí, ktorí vedia o čom hovoríme, sa isto pousmiali.

V priebehu  pondelkového   dopoludnia sme  prechádzali rozprávkovymi krajinami, v ktorých deti  riešili zaujímavé úlohy s Asterixom, babou Jagou, Patom a Matom, kráľovnou Emanuelou, Snehulienku, či múdrou sovou. Písali  listy rôznym adresátom , vyrábali obálky na listy i  na rozprávkové knihy, vymýšľali päťveršíky, čítali knihy, vypracovávali pracovné listy…

Tento deň bol oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu  pri vzdelávaní detí. Hlavnou  myšlienkou aktivity bola  podpora vzťahu detí ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu. V závere dňa sme si spoločne priali  veľa krásnych chvíľ s knihou.

Deti 3. ročníka

Mgr. Jarmila Bandurová

Zanechať odpoveď