Na jeden deň spisovateľ, ilustrátor

Hovorí sa, že kniha je priateľom človeka. Patrí samozrejme aj do sveta detí. Dozvedajú sa z nej nové informácie, rozvíjajú si slovnú zásobu, fantáziu, predstavivosť a precvičujú si pamäť. Rozhodli sme sa preto uskutočniť projektový deň, zameraný na prácu ilustrátorov a spisovateľov. Na tomto projektovom dni sa zúčastnili žiaci 3. ročníka a pani učiteľky Mgr. J. Vlčková, Mgr. R. Vlčková, Mgr. E. Perďochová a Mgr. M. Janeková. Hlavným cieľom bolo rozvíjať povedomie o knihách, o ich vzniku, o texte a ilustrácii, o spisovateľovi a ilustrátorovi. Žiaci si vymenili svoje vedomosti o knihách, ako aj o pravidlách správneho zaobchádzania s knihou. Pre žiakov sme si pripravili nahrávky rôznych ľudových rozprávok, prezentácie zamerané na krásne povolanie spisovateľa a ilustrátora. Spolu sme sa zoznámili s významom tohto povolania, s najznámejšími slovenskými ilustrátormi a spisovateľmi detských kníh. Žiaci sa na jeden deň zahrali na spisovateľov a ilustrátorov. Ich úlohou bolo napísať krátky príbeh alebo báseň na ľubovoľnú tému a vytvoriť k nemu vhodnú ilustráciu. Krásne príbehy následne prepísali na počítači. K tejto úlohe pristupovali žiaci veľmi zodpovedne. Všetci si zaslúžili veľkú pochvalu za svoju aktivitu a snahu. Na rozvíjanie vzájomnej spolupráce sme zvolili prácu v skupinách. Každá skupina mala vytvoriť leporelo na tému, ktorú si spoločne určili. Niektorí využili obrázky písmen, zvierat, áut, niektorí vyzdobili stránky leporela vlastnými kresbami. Projektový deň sa vydaril, žiaci boli spokojní so svojou tvorbou, ktorá im urobila veľkú radosť.

Mgr. Martina Janeková

Zanechať odpoveď