Návšteva misionárov

Dňa 1. 12. 2014 našu školu navštívili misionári, ktorí sú v Kysuckom Novom Meste na týždennom spoločenstve. Stretávajú sa s ľuďmi pri slávení sv. omše, prednáškach, katechézach, ale aj osobne s mužmi, ženami i deťmi. Práve pre stretnutie so žiakmi si vybrali našu školu, priniesli nám povzbudivé slovo, radostnú atmosféru a svedčili o svojom vzťahu k Bohu a o Jeho láske k nám. Srdečne im ďakujeme a želáme veľa síl v Pánovej vinici.

Ľudové misie vo farnostiach sú prioritou  Redemptoritov. V krátkosti sa prestavili takto:

„My, Redemptoristi, sme rehoľné  spoločenstvo a žijeme a pracujeme ako rehoľní kňazi a bratia. Meno našej rehoľnej spoločnosti pochádza z latinského slova Redemptor – Vykupiteľ. Naša existencia a poslanie sú úzko zviazané s osobou Ježiša Krista, Vykupiteľa, s jeho poslaním spásy a vykúpenia sveta. „Lebo u neho je hojné  vykúpenie“ – ohlasujú redemptoristi na misách aj v osobnom živote v dnešnom svete. Chceme byť kvasom a soľou pre tento svet. Náš plný názov je Congregatio Sanctissimi Redemptoris (CSsR), čiže Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa. Náš život a naša činnosť sú  formované predovšetkým evanjeliom, rehoľnými konštitúciami a rehoľnými sľubmi čistoty, chudoby a poslušnosti. Sľub čistoty nám umožňuje celkom sa odovzdať službe iným. Sľub chudoby nás zaväzuje žiť jednoduchým spôsobom života a deliť  sa s inými. Sľubom poslušnosti dávame vlastné schopnosti pre dobro všetkých, spolurozhodovaním a spoluprácou nesieme zodpovednosť  za ciele misijného spoločenstva redemptoristov.“

Viac si o rehoľnom spoločenstve Redemptoristov môžete prečítať na stránke:

www.cssr.sk

Mgr. Anna Ochodničanová

Zanechať odpoveď