Pasovanie prváčikov 2014/2015

Naša škola sa pravidelne snaží pre svojich žiakov pripraviť mnoho aktivít, ktoré nás predstavujú aj z inej stránky ako výchovno – vzdelávacej. Jednou z nich býva pravidelne v novembri pasovačka prváčikov. Tá tohtoročná sa konala 20. novembra vo veľkej telocvični, ktorá sa na niekoľko hodín premenila na písmenkové kráľovstvo. Rodičia s očakávaním sledovali ceremoniál, počas ktorého ich ratolesti zobúdzali spiacu princeznú Mariannu či hľadali stratené kúzlo, aby preukázali, že sa už v škole za tie tri mesiace niečo naučili. Po splnení všetkých úloh prišla na rad samotná pasovačka. Každý žiak pristúpil ku kráľovnej Písmenkova Simonke, pokľakol si na pripravený vankúšik, kde bol slávnostne pasovaný zo škôlkara na žiaka našej školy. Od iného člena kráľovskej družiny si potom prevzal pamätný list a sladkú odmenu, celý ceremoniál stvrdil odtlačkom svojho prsta na tablo, ktoré vyhotovili pre každú zo štyroch tried prvákov ich panie triedne učiteľky.  Na záver sa ku všetkým prítomným prihovoril pán riaditeľ. Pripomenul podobné pasovačky z minulosti, kedy sa do stavu vyššieho zaraďovali rytieri či tovariši. Pochválil prvákov za prejavené vedomosti a zručnosti a zaželal im, aby sa im ich  túžby splnili, aby sa v škole cítili dobre a  okrem získaných vedomostí zažili na nej nasledujúcich deväť rokov i kopec radosti z objavovania, ale i spokojnosti z dobrej práce. Úplný koniec patril školskej hymne, ktorú si okrem kráľovskej družiny zaspievali aj noví členovia školského kráľovstva na Nábrežnej spolu s rodičmi. Veľká vďaka za túto prekrásnu akciu patrí okrem triednych učiteliek prvákov aj pani učiteľke Mgr. Ochodničanovej a členom školského žiackeho parlamentu.

Zanechať odpoveď