Za poznaním do Viedne

Na štvrtok 4.12.2014 sme pre našich žiakov pripravili  exkurziu do Viedne. Bola určená najmä pre žiakov končiaceho ročníka – pre deviatakov, nakoľko našim hlavným cieľom bolo známe Technické múzeum.

Naša cesta sa začala o 6.00 na autobusovej stanici a ubiehala pomerne rýchlo,pretože krátko pred deviatou hodinou sme si urobili zastávku v mestečku Kittsee, ktoré je známe svojou čokoládovňou. Že o čokoládové špeciality je mimoriadny záujem svedčil i dlhý rad kupujúcich, ktorý nás trocha vystrašil, či nebudeme v časovom sklze. Našťastie pracovníci firmy rešpektovali náš objednaný vstup a už o pol desiatej sme si mohli pochutnávať  na čokoládových dobrotách.Samozrejme,že sme niečo nakúpili i pre našich najbližších.

Pred obedom nás vítala slnkom zaliata Viedeň a o pár minút sme už stáli pred hlavným vchodom do múzea .Žiaci si tu mohli pozrieť exponáty demonštrujúce zákony fyziky, mechaniky a optiky vrátane optických klamov. V pavilóne venovanom energii a jej využitiu od parných strojov až po solárnu a jadrovú energiu si vyskúšali výrobu elektrickej energie napr. s použitím cievky a magnetu / Farradayove zákony / , alebo šliapaním do pedálov na rotopede. Na piatich tematicky rozdelených poschodiach si žiaci overili fungovanie množstva interaktívnych exponátov , ktoré znázorňovali  zákony fyziky. Naklonená rovina, kladky,

elektrické výboje či zvukové exponáty lákali snáď každého. Múzeum je zostavené tak, aby zaujalo, zabavilo a v neposlednom rade aj poučilo.

Spestrením exkurzie bola i návšteva zámockého parku v Schönbrunne s prehliadkou Múzea kočov.Nachádzajú sa tam exponáty z druhej polovice 16.storočia, koče určené na mimoriadne udalosti akými bola svadba, korunovácia panovníka a pod.

Zámocké nádvorie lákalo svojich návštevníkov i advetným trhom s typickými vianočnými výrobkami  ako i s rozliehajúcou sa vôňou punču či škorice. V sprievode padajúceho súmraku a blikajúcich svetiel sme opúšťali Schönbrunn a mali sme pred sebou ešte jednu zastávku v obchodnom centre Huma na okraji Viedne. Odtiaľ ďalších 260km smerovalo  len k jedinému cieľu – k našim domovom.

Chcem sa touto cestou poďakovať dozorkonajúcim triednym učiteľkám ako i vodičovi firmy Zanado, pánovi Drahňákovi za bezpečnú jazdu.

Pevne verím,že naši žiaci prežili deň plný zážitkov a dojmov, ktoré budú v nich ešte dlho rezonovať.

PaedDr.Jarmila Michelová, vyučujúca nemeckého jazyka

 

Zanechať odpoveď