Pán Jabĺčko 1.ročník

V septembri sme púšťali šarkany s predškolákmi z Materskej školy na Komenského ulici. V októbri,  v  piatok 9. sme pri príležitosti Svetového dňa jablka pozvali na návštevu deti z  Materskej školy 9. mája. Už niekoľko dní pred plánovanou akciou sme sa dohodli, že do školy prídeme oblečení v jabĺčkových farbách, v ruke s jablkom a  inými jabĺčkovými dobrotami. Nuž a bolo tomu tak  Triedy zaplnili deti, ale aj pani učiteľky odeté do červenej, zelenej a žltej farby. Lavice sa obsypali množstvom jabĺk rôznej veľkosti. No a nechýbali ani jabĺčkové dobroty v podobe pyré, džúsov, ale aj koláčikov.

Našich milých, malých hostí privítal pán Jabĺčko, ktorý si pre  nás    všetkých pripravil  Megajablko.   Spolu s ním si deti vytvorili jeho menšiu podobizeň. Na hodine matematiky počítali, porovnávali, kreslili a veľa rozprávali o jeho tajomstvách.

Každé z detí si za usilovnú prácu zaslúžilo sladkú odmenu. Pekný deň sme ukončili jablkovou hostinou, za ktorú ďakujeme mamičkám a babičkám našich prváčikov.

Jedno jablko denne má regeneračné účinky na náš organizmus, pôsobí ako „domáci lekár“. Skúsme ho teda zaradiť do nášho jedálnička každý deň.

Napísala: Mgr. Jarmila Bandurová

mix3

mix1

mix2

Zanechať odpoveď