Projekt História Trojmedzia

26.septembra 2019 sme podnikli zaujímavú cestu do neďalekého moravského mestečka Jablunkov. Dva expertné žiacke tímy a pani učiteľky dejepisárky M. Mojtová a Z. Ševčíková. Našou úlohou počas uplynulého polroka bolo pracovať na projekte História Trojmedzia s témou Slovenské národné povstanie a výsledky svojej projektovej práce ísť v dohodnutom  termíne odprezentovať do partnerských škôl  ZŠ Lesní a ZŠ Sienkiewicze  v Jablunkove. Deviataci výsledky svojej práce predstavili v poľskej škole, ôsmaci boli zasa v českej škole. Nakoniec si jablunkovskí žiaci mohli overiť svoje nové vedomosti vypracovaním pracovných listov, ktoré sme pre nich taktiež pripravili pod vedením našich vyučujúcich. Doma, na Nábrežnej, si naši spolužiaci vypočuli výsledky projektovej práce o partizánskom hnutí od žiakov z oboch jablunkovských škôl. Deň sme si neskutočne užili vďaka prívetivým žiakom, ktorí nás rešpektovali, ochotne spolupracovali a zapájali sa do nami pripravených aktivít, a aj  vďaka pohostinnosti všetkých v poľskej i českej škole. Na začiatku sme mali zmiešané pocity, cítili sme trošku aj stres, ale nakoniec sme prežili pekné dopoludnie v dobrej  nálade.  A hodnotíme to ako dobrú skúsenosť.

Andrea a Daniela  Žilkové (9.B) Michaela Vlčková, Tamara Šughová, Gabriela Martinčeková, Aneta Pirníková (8.A)