EDJ – EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

Už ôsmykrát sa na ZŠ Nábrežná konala ochutnávka európskych jazykov. V rámci Európskeho dňa jazykov mali piataci a šiestaci možnosť započúvať sa do tónov poľštiny, češtiny, francúzštiny a samozrejme aj nemčiny a angličtiny. Poľština a čeština boli o to cennejšie, že k nám zavítali rodení hovoriaci. České pani učiteľky z partnerskej školy v Jablunkove a rovnako aj lektorka z Poľska, ktorá učí cudzincov hovoriť po poľsky. Pre slovenských žiakov to bol zážitok, keďže poľština nám je vzdialenejšia než čeština, no na strane druhej je Poľsko čo by si kameňom dohodil, za kopcami a blízkymi hranicami.

Do Európskeho dňa jazykov sa zapojili vyučujúce cudzích jazykov – Hmírová, Heľová, Michelová,

Ondrejášová, Kultánová a Madigárová Kubišová, ale aj vyučujúce slovenčiny. Našich česko-poľských hostí učila zaujímavosti slovenčiny p.uč.Svrčková a do Jablunkova s dvadsiatimi piatakmi vycestovali slovenčinárky Čamajová a Chupáčová.

Na konci vyučovania mali žiaci príležitosť ohodnotiť jazykové hodiny. Všetci sa zhodli, že to bol zaujímavý deň. Niekto pripísal, že to bol neobyčajný deň, perfektný deň, ale aj zábavný deň. Deň, ktorý mal veľa pekných prívlastkov a veľa pekných momentov. Aj Filip napísal niečo zaujímavé: „Medzinárodný deň jazykov je vždy dobrý, lebo sa neučíme a vždy sa tam naučím niečo nové.“ Tak to je paráda! Iva trošku hnevalo, že v jeho skupine v ten deň nemali nemčinu. Samko zase prezradil, že by v škole vydržal až do 16h., ale to by musel mať každú hodinu iný jazyk. Lucka chce pre budúci rok pridať aj taliančinu a maďarčinu. Dávid dal za tento deň 5 hviezdičiek z 5 možných, pretože to bola podľa neho veľká zábava – pani učiteľky využili hry, pokusy, hádanky, videá a bolo to vraj veľmi pestré. Ak sa chcete ešte tento školský rok započúvať do jazykového mixu, navštívte našu školu v marci 2020 – prídu k nám z Erasmu žiaci z piatich európskych krajín. To len bude zážitok 🙂 !

@JMK