Školský tábor s dennou dochádzkou

Tak ako minulý školský rok, aj počas tohtoročných  jarných prázdnin neostali lavice našej školy  úplne prázdne. Žiaci  2. a 1. ročníka sa zúčastnili Denného školského dochádzkového tábora a spoločne s pani učiteľkami Mgr. Bandurovou, Mgr. Hruškovou, Mgr. Janekovou a Mgr. Heľovou  prežili chvíle, na ktoré budú  dlho spomínať.

Každý deň nás čakalo niečo nové a zaujímavé. Najskôr sme si vyrábali menovky, aby sme sa lepšie spoznali. Potom sme sa venovali tvorivým aktivitám s pani učiteľkou Ľudkou Heľovou v anglickom jazyku. Našou témou boli štyri ročné obdobia. Aby sme mali silu pracovať, uvarili sme si chutný čaj. V stredu sme súťažili v rôznych športových disciplínach, hrali floorball a rôzne loptové hry v našej telocvični. S hlasným a veselým pokrikom sme opúšťali tieto priestory. Vo  štvrtok bola na pláne návšteva Kysuckej hvezdárne v Kysuckom Novom Meste. Po raňajších aktivitách sme rýchlym krokom vyrazili do našej cieľovej stanice. Rýchlym preto, lebo sme sa veľmi tešili. Pracovníčky hvezdárne nás privítali milým úsmevom a dobrou náladou.  Videli sme veľmi peknú prezentáciu s profesionálnym výkladom o Slnečnej sústave. Milým prekvapením pre nás bol okamih, keď nám  rozdali okuliare a pustili  3D film  Shrek. Náš pobyt vo hvezdárni sme ukončili pobytom v chladnej otočnej kopule. Observatórium bolo pre nás miestom nových vedomostí aj zábavy.  Dva dni ubehli ako voda. V piatok, posledný deň, sme mali naplánovanú návštevu knižnice. Ale nebola to len taká obyčajná návšteva. Pani knihovníčky mali pre nás pripravený zaujímavý program. Minitestík o zvieratkách, rozprávkové tulipány, osemsmerovku, slabikové skladačky a rýmovačky, na ktoré sme v družstvách hľadali odpovede. Veľmi zábavnou aktivitou pre nás boli hudobné hádanky z rozprávok, ktoré sa nám vo veľkej miere podarilo uhádnuť. Boli sme usilovní, a tak nikto z nás neodišiel bez milého darčeka. Nakoniec sme sa zapojili do tvorivých dielní. Tentokrát z našich rúk vyšli kvietočky z odpadového materiálu, ktoré sa stali súčasťou výzdoby obrovského knižničného stromu. Z knižnice so škŕkajúcimi bruškami sme vykročili na slávnostný  obed, ktorý pre nás pripravili v reštaurácií Ivana Martinca v  tzv. Bielom dome. Počas všetkých troch dní sme popoludnie trávili pri spoločenských hrách. Našou obľúbenou činnosťou bol stolný futbal a  air hockey. Poobede sme vedeli, že príde čas rozlúčiť sa, preto sme ho využili na to, aby sme sa spoločne zahrali.

 Mgr. Jarmila Bandurová

Zanechať odpoveď