Slávnostný sľub prvákov

Na našej Základnej škole býva už tradíciou pasovanie žiakov prvého ročníka do cechu školského.

Aj tohtoroční prváčikovia predviedli svojim rodičom, starým rodičom, tetám, ujom i  súrodencom, čo sa naučili. Čo všetko so svojimi triednymi pani učiteľkami Mgr. Elenou Radolskou, Mgr. Ľubomírou Hruškovou a Mgr.  Jarmilou Bandurovou už zvládli. Ukázali, ako sa  vedia popasovať s písmenkami, s číslicami,  ako vedia spievať i tancovať. Skladali  slávnostný Sľubu prváka, ktorý potvrdili odtlačkom svojho prsta. Po jeho spoločnom zložení  boli žiaci 1.A, 1.B a 1.C  prijatí do stavu žiackeho v našej škole. Aby na tento deň  nezabudli, dostali Pamätný list a malý darček .

Milým slovom a úsmevom sa prváčikom, učiteľom a všetkým prítomným prihovoril náš pán riaditeľ PaedDr. Igor Drexler.

Na záver sme si všetci spoločne s veľkou radosťou zaspievali a zatancovali hymnu našej školy. Veľmi pekne ďakujeme za spoluorganizáciu tohto milého podujatia členom nášho školského parlamentu, ktorý  pracuje pod vedením Mgr. Anny Ochodničanovej. Veľkí žiaci zvládli všetky svoje úlohy na výbornú. Ďakujeme.

Mgr. Jarmila Bandurová

Zanechať odpoveď