Povedz hlasné NIE!

V dňoch 4. a 5. novembra 2015 navštívili našu školu pracovníčky CPPPaP v Kysuckom Novom Meste pani Mgr. Žabková, Mgr. Dolinayová a Mgr. Takáčová, za účelom realizácie preventívneho programu „Povedz hlasné nie!“

Zúčastnili sa ho  všetci žiaci 5. ročníka. Hlavným cieľom tejto preventívnej aktivity bolo počas 2 vyučovacích hodín podporiť deti v uvedomení si zodpovedného rozhodovania sa, viesť otvorenú komunikáciu v tejto problematike a vedieť správne reagovať v záťažových situáciách, keď človek podlieha tlakom skupiny, či tlakom vnútorného prostredia, a teda ako sa zachovať v situácií, keď im niekto v okolí ponúkne návykovú látku.  Žiaci sa hravou formou s využitím zážitkových metód dozvedeli o nežiadúcich účinkoch alkoholu, príp. iných drog na človeka. Prostredníctvom kresby mali vyjadriť vnútorné pocity človeka pod vplyvom alkoholu.  Rozoberali otázku, prečo ľudia vlastne užívajú drogy a aký je následne ich negatívny vplyv na zdravie človeka.

Na záver si prostredníctvom použitia simulačných okuliarov mohol každý žiak vyskúšať, ako reaguje človek pod vplyvom alkoholu, prípadne inej drogy. Okuliare simulovali správanie opitého človeka, ktorého obsah alkoholu v krvi je 1, 5 promile.  Po tejto na pohľad úsmevnej skúsenosti si však mnohí uvedomili, ako dokážu takéto návykové látky ovplyvniť reakcie človeka, a že najbezpečnejšie je na hocijakú ponuku týchto látok povedať hlasné „NIE“.

Mgr. Viera Hmírová

koordinátor PDZ

20151105 092140 HDR20151105 092128 HDR

20151104 101150 HDR

20151105 092451 HDR

 

Zanechať odpoveď