Stali sme sa kapitánom KUKUK

Problematika vyučovania literárnej výchovy a čítania si zaslúži veľkú pozornosť, pretože je jednou z dominantných oblastí vyučovania v primárnom vzdelávaní. Veľmi často sa pritom využíva zážitkové čítanie, kde sa deti veľa dozvedia. Preto sa opäť stretli 5. a 6. októbra 2015 žiaci druhého ročníka Základnej školy Nábrežná s obetavými pracovníčkami mestskej knižnice v Kysuckom Novom Meste. Veď čo je krajšie ako ponoriť sa do fantázie a spolu s hlavným hrdinom zdieľať jeho pocity, nálady…

Prostredníctvom interaktívneho spracovania rozprávky Podivuhodné príbehy siedmich morí od Jána Uličianského, žiaci lepšie prenikli do charakteru postáv na základe ich opisu, konania, a tak sa s nimi lepšie stotožnili. Boli kľúčovou osobou všetkých aktivít, realizovali svoje schopnosti, tvorivé myslenie, pričom sa vzájomne rešpektovali a upevňovali kamarátske vzťahy.

Návšteva mestskej knižnice by sa mala uskutočňovať viackrát v školskom roku, nielen príležitostne, pretože žiak by mal mať kontakt s knihou už od najmladších rokov. Niektorí ľudia by povedali, že sú to len listy papiera s množstvom textu zviazané do jedného celku. Určite by sme len takto knihu nemali vnímať, ale mali by sme v nej hľadať bohatstvo a krásy nášho sveta. Knihy, aj keď ich pomaly nahrádzajú elektronické média, budú stále prínosom pre všetkých, ktorí ich čítajú. Táto zaujímavá akcia v nás zanechala veľmi príjemný pocit a  poznanie, že „knihy sú naozaj ľuďom to, čo vtákom krídla“. Ďakujeme!

Napísala: PaedDr. Zuzana Vojsovičová

mix3

mix1

mix22

Zanechať odpoveď