Tretiaci spisovateľmi

Žiaci tretieho ročníka si tvorivou činnosťou pripomenuli v dňoch 26.-28.10. 2015 Medzinárodný deň školských knižníc. Navštívili Mestskú knižnicu v Kysuckom Novom Meste, kde im pani knihovníčky pútavou prezentáciou na tému: „Ako vzniká kniha“ ozrejmili proces vzniku knihy.
Dozvedeli sa,  kto sa podieľa na výrobe knihy,  jej cestu do kníhkupectva, či knižnice. V druhej časti sa zahrali na spisovateľov a ilustrátorov. Ich úlohou bolo napísať krátky príbeh. Vymysleli jeho názov, hlavného hrdinu, prostredie i žáner. Žiaci vymysleli rôzne názvy ako, napr. Tím 7, Lietajúca mačka Mica, Neposlušný kocúr Muro. Zvolili si viaceré žánre: fantasy, dobrodružný a s morálnym ponaučením. Dej príbehov sa odohrával v rozličnom prostredí – v starom zatajenom mestečku, na mestskej pláži, v istom dome. V závere žiaci predložili návrh obálky ich vymysleného príbehu edičnej rade. Tú tvorili tety knihovníčky s pani učiteľkou. Edičná rada ocenila najlepšie družstvo. Bolo pozoruhodné sledovať, s akým záujmom a oduševnením deti zohrali úlohu spisovateľov.  Kto vie, možno medzi nimi sedeli i budúci spisovatelia.
Nakoniec žiaci vrátili prečítané knihy a požičali si nové zaujímavé knižky, na ktoré sa veľmi  tešili.  Hlavnou myšlienkou aktivity bola podpora vzťahu žiakov ku knihám, čítaniu, poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry.

Napísala: Mgr. Jana Čelková

mix1

mix2

mix3

Zanechať odpoveď