Veľkonočné tvorivé dielne v štvrtom ročníku

Veľká noc je v kresťanstve najdôležitejším sviatkom cirkevného roka . Oslavuje sa už od štvrtého storočia a znamená obdobie, keď sa končí pôst a začína sa obdobie veľkonočných slávností. V tradičnej kultúre sa so sviatkami Veľkej noci spájali obyčaje úzko späté s príchodom jari.

Kraslice – symbol Veľkej noci

Najstarším symbolom Veľkej noci sú azda každému dobre známe kraslice. Ich symbolika života siaha do predkresťanského obdobia a znamená jarné oživenie prírody. Farbenie kraslíc malo posilniť ich magický účinok a najstarším spôsobom zdobenia vajec bolo farbenie v rastlinných odvaroch, pričom neskôr sa vyvinuli rozmanité techniky zdobenia ako batikovanie ,oblepovanie slamou a mnohé iné. My  sme sa rozhodli pre techniku decoupage – servítkové zdobenie. Táto technika nie je náročná, je vhodná i pre žiakov prvého stupňa. Pred samotnou prácou sme si pracovný postup pozreli i na videu. Žiaci mali možnosť vytvoriť si vlastné kraslice ,ktoré už zdobia interiér našej školy. Šikovné dievčatá stihli vytvoriť i netradičný veniec z vaječných škrupín a prírodného materiálu. Je veľmi dôležité, aby si žiaci pripomínali zvyky a tradície našich predkov  praktickou činnosťou a dokázali ich v budúcnosti kontinuálne odovzdávať.      PaedDr. Jarmila Michelová, tr. uč. 4.A