Výlet do Trenčína

Záver školského roka sa  blíži, a k tomu patria aj koncoročné výlety. Žiaci 6. C a 7. D  sa rozhodli tento rok navštíviť mesto Trenčín. Prechádzkou od hradu k širšiemu centru mesta sa žiaci dozvedeli mnoho zaujímavostí o histórií tohto mesta. Pozreli si Rímsky nápis z roku 179 vytesaný do hradného brala, i Morový stĺp na Mierovom námestí ako pamiatku na mor.  Ďalej naše kroky smerovali do Piaristického kostola, ktorý nás uchvátil svojou výzdobou v barokovom štýle. Na pár minút sme si oddýchli v tieni pri trenčianskej synagóge. Synagóga má dnes  netradičný názov – Art Centrum  Synagóga. V súčasnosti totiž slúži mestu ako centrum kultúrnych aktivít.  Z centra sme sa na chvíľu vrátili k hradu, aby sme si ešte pozreli Katov dom.  V priestoroch domu  sú vystavené meče trenčianskeho kata, klada, dereš, okovy, replika škripca a ďalšie zaujímavé historické predmety.  Unavení, ale natešení sme sa vybrali k cieľu nášho výletu, a to je splavovanie Váhu. Žiaci a pani učiteľky dostali okrem záchrannej vesty aj vodácky rýchlokurz, po ktorom mohli nasadnúť do dračej lode. Nadšenie bolo veľké, žiaci sa striedali na lodi niekoľkokrát.  Pádlovanie preverilo ich súdržnosť, keďže nikto nechcel skončiť vo vode J.  Záver výletu patril ešte krátkemu návratu do centra mesta na zmrzlinu. S množstvom zážitkov a s príjemným pocitom z tohto dňa sme sa vrátili domov.

Hmírová, V.