Vzťahy medzi nami

Vo štvrtok, 10. 3. 2016  zavítala medzi nás – žiakov 5. B a 6. B pani Mgr. Dolinayová Dana. Cieľom tohto stretnutia bolo správanie a vzájomné vzťahy medzi deťmi v kolektíve. Počas dvojhodinovej besedy sme sa  spoločne venovali častým problémom v kolektívoch, vzájomným nezhodám, či  šikanovaniu. Hovorili sme o zmenách v správaní niektorých žiakov, a možných príčinách  týchto zmien. Zamýšľali sme sa nad významom kamarátstva. Každý z nás mal možnosť vyjadriť sa, čo by  uvítal, aby niektorí naši spolužiaci zmenili na svojom správaní, a ako by sme sa mali k sebe správať, aby sa naše vzťahy upevnili. Najviac nás zaujali príbehy, ktoré nám pani Dolinayová rozprávala zo svojich vlastných skúseností.

Každý z nás si určite z tejto besedy  zobral nejaké ponaučenie.Toto stretnutie nás poučilo hlavne o tom, ako sa máme k sebe správať, ako si nemáme robiť navzájom zle. Beseda sa nám veľmi páčila.

Tatiana Čurajová a Paula Ondrejášová, žiačky 6. B

vztahy1

 

vztahy2

vztahy4

 

Zanechať odpoveď