Dopoludnie v ZŠ Nábrežná

7. a 8. marca navštívili našu školu predškoláci  z dvoch  mestských materských škôl. V pondelok to boli deti z Materskej školy na Komenského ulici. V utorok sme privítali deti Materskej školy 9.  mája.
Stretli sme sa pred našou školou a postupne prechádzali jednotlivé priestory. Predškolákov najviac zaujali učebne informatiky. Tu si za pomoci našich žiakov vyskúšali prácu v kresliacom programe Skicár. Mohli sa pochváliť krásnymi vlastnoručnými  kresbami rôznych postavičiek. Cudzí im nebol ani kresliaci program RNA, ktorý rovnako hravo zvládli.
Ďalej naše kroky viedli do telocviční. Zo zaujatím tu sledovali florbal starších žiačok a stolný tenis chlapcov. Niektorí sa osmelili a samotní sa  stali  účastníkmi diania.
V dobrej nálade a pohode sme sa presunuli do priestorov školskej jedálne. Pani kuchárky už pripravovali chutný obed, ktorého vôňu sme si nemohli nevšimnúť. Smelo sme zaklopali na  dvere, v ktorých nás  privítali  usmievavé tety kuchyne.
Na záver boli na rade triedy prvého ročníka. Tu sa predškoláci rozdelili do troch skupiniek a tvorivé dielne mohli začať. Keďže je marec mesiac knihy, vyrobili sme si nápaditú záložku do knihy. Nezabudli sme ani na sladkú odmenu a maličký darček v podobe nášho školského časopisu.
Mgr. Jarmila Bandurová

page 11

page 21

page3

 

Zanechať odpoveď