Beseda s príslušníkom mestskej polície

Dňa 07.03.2016 sa žiaci 3. a 4. ročníka stretli na besede s mestským policajtom Miroslavom Pučalíkom. Porozprával im o práci mestskej polície, jej povinnostiach i právach. Svoje rozprávanie doplnil aj názornými ukážkami policajných pomôcok, ktoré si žiaci mohli aj vyskúšať. S obdivom si obliekli reflexnú, či nepriestrelnú vestu, poobzerali si putá, vysielačku, ako aj policajný obušok. Pán Pučalík uviedol deťom konkrétne prípady, s ktorými sa stretol pri svojej práci. Žiaci ho s údivom počúvali, kládli mu otázky, na ktoré im ochotne odpovedal. Zaoberal sa pojmami ako vandalizmus, poškodzovanie majetku, krádež, rušenie nočného pokoja i dopravnými priestupkami. Žiaci si vyskúšali aj okuliare simulujúce opitosť, ktoré mestská polícia využíva pri rôznych preventívnych aktivitách v školách, či autoškolách. Mali možnosť vcítiť sa na chvíľu do pocitu človeka, ktorý má v krvi približne 0,8 promile alkoholu. Po vyskúšaní týchto okuliarov mu dali za pravdu, že by mali určite problém šoférovať nielen auto, ale aj riadiť bicykel, či ísť pešo po chodníku. Žiaci odchádzali z besedy spokojní, obohatení o veľké množstvo vedomostí i praktických skúseností. Dúfame, že ich aj dostatočne využijú vo svojom živote.

Mgr. Martina Janeková

Zanechať odpoveď