Vzťahy medzi nami

Keď  deti  začnú  chodiť  do  školy, strávia v nej značnú časť svojho života.

Práve školská  trieda je  to , čo významne ovplyvňuje  každého  školáka .

Prostredníctvom nej si  deti vzájomne  precvičujú  rôzne role a  rôzne  formy  spolupráce . Učia sa  učiť, nadväzovať kontakt , komunikovať  i  vytvárať  si kamarátske vzťahy .

V ich živote zohrávajú významnú úlohu spolužiaci , s ktorými sú v každodennom kontakte .

Práve z tohto dôvodu sme v piatok 7. novembra  pozvali  medzi nás pani Mgr. Danu Dolinayovú . Zavítala k nám  nie po prvýkrát. Spoločne sa stretávame už od prvého ročníka . Témou dnešného dňa boli :                    „  Vzťahy medzi nami  “.  Deti všetkých štvrtých tried sa postupne zapojili do zaujímavých aktivít, ktoré si pre nich pani Dolinayová  pripravila.

Aj takouto formou sme chceli prispieť k rozvoju pozitívnych vzťahov medzi nami.  Želaním vzájomnej úcty , dôvery , povzbudzovania a spolupráce sme ukončili  príjemné stretnutie , s príjemným človekom .

Veľmi pekne ďakujeme pani Mgr. Dane Dolinayovej za ústretovosť , milý úsmev a pozitívne reakcie, ktoré v nás vždy zanecháva .

Mgr. Jarmila Bandurová

Zanechať odpoveď