3.A na návšteve v Mestskej knižnici v Kysuckom Novom Meste

Posledný marcový týždeň ešte stále prebiehajú podujatia súvisiace s knihou a čítaním. I my sme využili  ponuku našej mestskej knižnice a 27. 3. 2023 sme zavítali do jej priestorov. Niektoré deti zákutia knižnice dôverne poznali, ale niektoré tu boli po prvý raz. Pracovníčky knižnice pre žiakov pripravili zaujímavý program. Keďže tento rok by sa spisovateľka Krista Bendová dožila krásneho jubilea /100 rokov/ , beseda i prednáška boli venované práve jej. I v našej tretiackej čítanke máme niekoľko ukážok  jej diel. Mnohé jej rozprávky a príbehy sú spracované i na CD či DVD nosičoch a rozprávku o Osmijankovi sme mali možnosť si vypočuť. Jej bohatá tvorba je z veľkej časti venovaná práve deťom rôzneho veku. Spoločne sme si čítali príbehy z knihy Opice z našej police a v závere sme si takú jednu opicu i vytvorili. Poslúži ako darček či záložka do knihy. Na spiatočnej ceste do školy sme zavítali i do Klubu 75, kde prebiehala výstava veľkonočných kraslíc a predmetov vhodných na sviatočnú veľkonočnú dekoráciu nielen  pre interiér, ale aj exteriér. Výrobky  šikovných remeselníkov boli pre nás inšpiráciou i pre naše budúce tvorivé dielne.

Tr. uč. PaedDr. Jarmila Michelová