Výlet ako odmena

V utorok 11.6.2013 sme sa my, žiaci ZŠ Nábrežná, úspešní v predmetových olympiádach, športových súťažiach alebo vykonávajúci predsednícku prácu v ...

Exkurzia zo SJL do Martina

Štvrtok , 9. máj 2013. Cesta do školy- tentoraz s radosťou a nadšením kráčame pred budovu našej milej školičky.  Pýtate sa ,  ...

Obchod a peniaze

Tak sa nazýval program prehliadky, ktorú si naši žiaci zo 7. a 8. ročníka ZŠ Nábrežná Kys. Nové Mesto mohli pozrieť ...

Pre život, nie pre školu sa učíme

Pre život, nie pre školu sa učíme     Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ...

Modernizácia školy

Zdroj: www.kysuckenovemesto.sk   Mesto Kysucké Nové Mesto podalo v roku 2008 v rámci ROP Infraštruktúre vzdelávania tri projekty, ktorými sa ...