EDJ 2014

Európsky deň jazykov 2014 sa už tradične niesol v znamení spolupráce učiteľov jazykov, ktorí si pre žiakov 5. a 6. ročníka pripravili jazykové workshopy. Tento rok síce prevládala angličtina, ale nezabudlo sa ani na nemčinu, poľštinu, češtinu, francúzštinu a španielčinu.

P.uč.Mojtová priblížila na svojej hodine žiakom slovanské jazyky: slovenčinu, češtinu a poľštinu. Okrem toho sa žiaci učili pracovať v skupinách a ich spoločná snaha bola ocenená sladkou dobrotou. P.uč.Michelová priblížila žiakom nemecké frazeologizmy, ktoré porovnávali s tými slovenskými. O ich práci svedčí aj plagát na chodbe školy.

edj 2014 p3

P.uč.Hmírová odkryla žiakom tajomstvo písania pohľadníc v anglickom jazyku, zatiaľ čo p.uč.Ondrejášová zvolila tému gramatických výrazov. Tak sa žiaci napr. naučili, ako sa povedia interpunkčné znamienka v angličtine, potrebné pri písaní anglického diktátu. P.uč.Madigárová Kubišová umožnila žiakom nazrieť do rozdelenia jazykov, s dôrazom na románske jazyky, pričom tí šikovnejší získali ceny od Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu. P.uč.Palicová pracovala so sms a chat skratkami, ktoré bežne ľudia v anglicky hovoriacich krajinách používajú.

edj 2014

Hoci sa angličtina stáva najrozšírenejším jazykom, aj naša škola chce týmto špeciálnym dňom podporiť jazykovú rôznorodosť žiakov našej školy. Dúfajme, že keď budú vedieť angličtinu, že neostanú len pri nej. Podľa Európskej únie by mali ľudia hovoriť okrem svojho materinského jazyka aj ďalšími dvoma jazykmi!

Mgr. Jolana Madigárová Kubišová, vyučujúca anglického a francúzskeho jazyka

edj 2014 p2

 

Zanechať odpoveď