JEDEN SVET očami šiestaka Matúša

Začiatkom mesiaca február sa žiaci piateho a šiesteho ročníka (5A, 5C a 6A) zúčastnili na filmovom festivale Jeden svet v kultúrnom centre Žilina Stanica Záriečie.

Festival sa venoval aktuálnym spoločenským otázkam, problémom, ale aj možnostiam a riešeniam. Krátke filmy mali pomôcť dnešným deťom pochopiť ťažkosti a problémy ich rovesníkov, vnuknúť súcit, ale tiež donútiť k zamysleniu sa. Príbehy pozostávali z rozprávania 3 detí z Brazílie, Sýrie a Holandska, ktoré popisovali ich život, problémy i spôsob, akým sa so svojimi problémami vyrovnávali.

Zamysleli sme sa napr. nad významom slova chudoba – porovnali sme chudobu v Brazílii s tou v Holandsku, naučili sme sa, čo znamená potravinová banka alebo sme zistili, že za úžasnými športovými majstrovstvami sa skrýva aj niečo iné – miestni obyvatelia, ktorí nemajú dosť peňazí na to, aby si kúpili lístky na zápas!

Filmy nás teda poučili a povzbudili. Už vieme, že sa nemáme vzdávať a máme ísť za svojím snom…                    

Na festivale sa nám veľmi páčilo a dúfame, že sa na ňom budeme môcť zúčastniť aj budúci rok.

Matúš Máca, 6.A

mix svet1

mix svet2

 

 

Zanechať odpoveď