Šaliansky Maťko

Víťazi  okresných kôl  celého Žilinského kraja sa 29. 4. 2022 zúčastnili recitačnej súťaže Šaliansky Maťko v ZUŠ V Žiline, kde prebiehalo krajské kolo. Aj naša škola mala na súťaži zástupcu. Bol ním Riško Trnovec z 5.C, víťaz nášho okresu. V jeho kategórii bolo 10 súťažiacich. Súťaže sa zúčastnil prvýkrát, ale tvrdej konkurencie sa nezľakol. Podal fantastický výkon, ktorý ocenila  porota 4. miestom, diplomom a vecnými darčekmi! Dostať sa do krajského kola je veľký úspech a obsadiť miesto v prvej päťke, to už je čerešnička na torte. Aj tieto slová povedala predsedníčka poroty pri vyhlasovaní výsledkov. Súhlasíme s ňou a sme na Riška nesmierne pyšní!  Ďakujeme mu za vzornú reprezentáciu školy a nech mu to aj naďalej tak úspešne recituje! ???

Mgr. Slavka Svrčková