„No hate speech“ – vyjadrujeme sa bez nenávisti

Na hodinách občianskej náuky najradšej rozoberáme rôzne témy zo života. Na jednej z hodín sme mali možnosť zúčastniť sa workshopu na tému „No hate speech“ – vyjadrujeme sa bez nenávisti. Cieľom tohto projektu bolo oboznámenie mládeže s problematikou dnešnej doby, ktorou je nenávisť, predsudky a stereotypy. Na internete sa tieto prejavy vyskytujú vo forme blogov, videí, obrázkov aj komentárov na sociálnych sieťach. Či už ide o nenávistné prejavy voči príslušníkom rôznych menšín, dopad je vždy rovnaký. Ide predovšetkým o to, aby sa o týchto veciach hovorilo, a aby aj tí, ktorých sa to týka sa vedeli brániť pred týmto prejavmi. Ako ľudia musíme byť k sebe ohľaduplní a mali by sme žiť vedľa seba dôstojne aj napriek našej rozmanitosti.

Aktivitu pripravili p.učiteľka Heľová a Priečková.