Úspechy v okresnom kole Dejepisnej olympiády

Okresné  kolo Dejepisnej olympiády sa uskutočnilo dňa 8.2.2023 v Dome kultúry v Kysuckom Novom Meste a organizovalo ho CVČ.

Súťažilo 35 žiakov 6. – 9. ročníka v  4 kategóriách:  kategória F ( 6. ročník), kategória E ( 7. ročník), kategória D ( 8. ročník) a  kategória C ( 9. ročník).

Našu školu reprezentovali 6 žiaci – víťazi školského kola ( ŠK sa uskutočnilo  v decembri 2022) :

Ivan Martiška (9.B), Dominik Šalát (9.C), Michal Škulec (8.C), Tomáš Gašinec (8.B), Zoja Špiláková (6.C) a Klaudia Halusková (6.C). Úspešnými riešiteľmi boli 4 naši žiaci.

V 3 súťažných kategóriách ( zo 4) sme získali popredné medailové umiestnenia:

Kategória C (9.ročník): 1.miestoIvan Martiška (9.B), postup do KK

Kategória D (8.ročník): 2. miestoMichal Škulec (8.C), postup do KK

Kategória F (6. ročník): 1.miestoZoja Špiláková (6.C)

Súťažiaceho v kategórii E (7. ročník) sme tento rok nemali.

Všetkým súťažiacim, aj touto cestou, vyjadrujeme poďakovanie a pochvalu za účasť a reprezentáciu školy.

Výhercom srdečne blahoželáme.

Ivkovi a Miškovi, ktorí budú našu školu reprezentovať dňa 3. 4. 2023 v krajskom kole Dejepisnej olympiády,  držíme palce, aby sa im aj naďalej darilo a boli úspešní.

Zojka na krajské kolo nepostupuje, nakoľko sa krajské kolo v tejto kategórii nekoná. Držíme jej však palce, aby bola úspešná aj budúci rok.

Mgr. Monika Mojtová, vedúca predmetovej komisie DEJ-OBN, foto: MM