Zober loptu, nie drogy 2016

Zober loptu, nie drogy – je celoslovenský projekt občianskeho združenia s rovnakým názvom. Hlavnou myšlienkou projektu je poskytnúť deťom priestor na športovanie a zároveň preventívne pôsobiť voči negatívnym vplyvom spoločnosti.

Areál Základnej školy, Nábrežná 845/17, Kysucké Nové Mesto   bol v piatok 3. júna 2016 opäť dejiskom športových hier dievčat a chlapcov z materských škôl. Športové hry pre deti predškolského veku zo všetkých MŠ okresu KNM sa od svojho začiatku / od roku 2014 / vykryštalizovali na športovo-zábavný deň plný oddychu a relaxu, ktorý aj tento rok pripravil generálny partner – Občianske združenie – Zober loptu nie drogy a organizátor SOŠ strojnícka Kysucké Nové Mesto, ZŠ Nábrežná v Kysuckom Novom Meste, Školský úrad Kysucké Nové Mesto a Spoločný školský úrad Rudina.

Akciu zahájila koordinátorka podujatia PaedDr. Zuzana Vojsovičová. Hlavné slovo odovzdala riaditeľovi ZŠ Nábrežná v Kysuckom Novom Meste PaedDr. Igorovi Drexlerovi, ktorý sa prihovoril všetkým malým športovcom a celým športovým podujatím ich povzbudzoval nielen slovom, ale aj hudbou.

Šikovnosť, rýchlosť, vytrvalosť na zaujímavom podujatí predviedlo 81 detí materských škôl z Kysuckého Nového Mesta,  Rudiny, Rudinky, Rudinskej, Snežnice, Lodna, Kysuckého Lieskovca,  Nesluše, Horného Vadičova, Dolného Vadičova a Budatínskej Lehoty.

Deväť družstiev – myšky, lienky, žabky, sovičky, ježkovia, zajačiky, opičky hadíky a mačičky  čakali športové aktivity rôzneho druhu.

Počas celého dopoludnia vládla príjemná atmosféra. Veď všetci malí športovci mali chuť stráviť aspoň zopár hodín so svojimi rovesníkmi z okolitých materských škôl. Navzájom sa povzbudzovali nielen bežci, ale aj „nebežci“ . Po každej zdolanej disciplíne deti prejavili obrovskú radosť a veru, svojimi hlasivkami to dali aj poriadne najavo. Každý z nich sa snažil podať ten najlepší výkon. Niekomu to išlo lepšie, inému horšie. No to vôbec nebolo dôležité, pretože spoločným menovateľom tejto akcie bola pohoda a dobrá nálada, o ktorú sa postarali svojimi ukážkami a aktivitami aj hasiči. Ozajstní profesionáli pod vedenímMiroslava Kurica, veliteľa DHZ Kysucké Nové Mesto HZ v KNM  im predviedli rôzne prístroje a hasičskú techniku, ktorú používajú pri požiaroch a pri rôznych záchranných akciách. Deti si napokon požiarny útok na cieľ aj vyskúšali.

Záverečné slová patrili Mgr. Ladislavovi Vendrinskému, ktorý sa k nádejným športovcom prihovoril slovami: „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. Veď víťazom je každý, kto sa do súťaže zapojil……“ A veru, deti sa snažili a predvádzali pekné výkony.

Tretí  ročník športových hier sa vydaril, k čomu prispelo   počasie a bolo to badať aj na tváričkách škôlkarov, ktoré doslova žiarili. Zásluhu majú na tom aj všetci pedagógovia  z  materských škôl, ktorí vytvorili optimálne podmienky svojim družstvám, ako aj pedagógovia pri jednotlivých stanovištiach, ktorých práca bola profesionálna a odborne pripravená. Poďakovanie preto patrí Mgr. M. Vlčákovej, Mgr. A. Kavackej a Mgr. I. Jurkovičovi, ktorý svojím hovoreným slovom počas športových hier rozveselil našich malých športovcov. Tento projekt občianskeho združenia Zober loptu nie drogy podporila a svojou mierou k úspešnej realizácií  prispela SOŠ strojnícka v KNM, ktorá zabezpečila občerstvenie pre malých športovcov a  vyrobila pamätné  listov. K zaujímavému priebehu podujatia prispela aj MVDr. Zuzana Bobáková, veterinárna lekárka, ktorá predviedla svojich psích zverencov a pripomenula deťom, že každé zvieratko sa za trpezlivosť a starostlivosť svojim majiteľom vždy odvďačí  vernosťou.

Podujatie Zober loptu a nie drogy malo prispieť k lepšej športovej zdatnosti detí a myslím si, že splnilo svoj cieľ aj vďaka priaznivému  počasiu.Za úspešný priebeh podujatia poďakovanie patrí hlavne sponzorom akcie Damiánovi Exnerovi, riaditeľovi OZ Zober loptu, nie drogy.

Zuzana Vojsovičová

Zanechať odpoveď