Decembrové radovánky v prvom ročníku

V predvianočnom období sme si spolu s našimi žiakmi naplánovali viacero krátkodobých projektov.

Celú štafetu sme  odštartovali  v piatok 4. decembra. Tento deň sa niesol v duchu integrovaného tematického vyučovania. Hneď zrána zavítala medzi nás mikulášska nálada. Mikuláš s neodmysliteľným košom sladkostí v sprievode anjela a čerta vniesol medzi nás prvý silnejší vánok sviatočnej adventnej nálady, ktorá vyvrcholí vianočnými sviatkami. Deti sa veľmi tešili, aby mohli sv. Mikulášovi predviesť,  čo  všetko dokážu. Ten im za krásne piesne a rýmovačky nadelil hŕbu sladkostí. Počas dňa sme pracovali aj s Mikulášom ukrytým do mapy mysle v rámci ITV. Deti čakala bohatá „ Mikulášska nádielka “ v podobe mikulášskej matematiky a anjelského slovenského jazyka .

17.  decembra nás čaká Vianočné čarovanie – integrované tematické vyučovanie v spolupráci   s rodičmi detí .

Na Vianočné zvyky a tradície s predškolákmi MŠ Komenského sa tešíme 22. decembra. Pripravujeme spoločný deň  s vianočnou tematikou, kde  si vzájomne   zaželáme krásne a radostné prežitie sviatkov.

Ďakujeme, Mikuláš a dovidenia, budeme ťa čakať aj o rok, znelo z úst našich detí. Za pekný deň patrí veľké ďakujeme aj tetám do Centra voľného  času v Kysuckom Novom Meste.

Mgr. Jarmila Bandurová

Zanechať odpoveď