Jazykový kvet – celoslovenské kolo

Žiaci ZŠ Nábrežná v Kysuckom Novom Meste
Palko Barutík (9.C) a Illia Chubuk (7.A),  na celoslovenskom finále Jazykový kvet 2023, sa umiestnili na krásnom 3.mieste v prednese ruskej a 1.mieste v prednese ukrajinskej poézie.
„Jazykový kvet “ je jazykovo-umelecká akreditovaná súťaž pre deti a mládež vo veku od 4 do 19 rokov v prednese, dramatizácii, poviedkovej tvorbe, hrách a veršoch v rôznych jazykoch. Súťaž sa realizuje od roku 2011 postupovým systémom formou jednotlivých kôl.
Srdečná gratulácia chlapci!
🙂🎉👍👍👍🎉