Poďte s nami do Paríža

„Nikto si neuvedomuje, aké nádherné je cestovanie, až kým nepríde domov a nepoloží hlavu na svoj starý známy vankúš.”  (Lin Yutang)

V piatok 28.novembra 2014 žiačky, ktoré sa zúčastnili exkurzie do Bruselu – Windsoru a Londýna, predstavili ostatným žiakom školy to, čo na svojom putovaní po Európe videli, navštívili, priblížili svoje dojmy a vypracovali plagáty k pamiatkam, ktoré ich očarili.

Prezentácia prebiehala počas šiestich vyučovacích hodín vo vestibule školy a bola doprevádzaná videom, ktoré si v súčasnosti môžete pozrieť už aj na webovom sídle našej školy. Plagáty sú dočasne k nahliadnutiu vo vestibule školy. Cieľom prezentácie bolo rozšíriť obzor žiakov a motivovať ich zúčastniť sa podobného pobytu niekedy v budúcnosti. Už aj známy filozof Sv. Augustín povedal: „Svet je kniha a tí, ktorí necestujú, čítajú iba jednu stranu.”

Najbližšie sa kroky žiakov vydajú v mesiaci jún 2015 do Francúzska, aby navštívili Paríž a prežili 1 deň zábavy v Eurodisneylande. Veríme, že väčšina z Vás, žiakov našej školy, by si takýto výlet na konci školského roka zaslúžila za svoje žiacke snaženie J Prihlášky si môžete vyzdvihnúť u p.uč. Jantošíkovej alebo Madigárovej Kubišovej a prvú zálohu z ceny exkurzie doniesť do 19.decembra.

„Každé cestovanie má svoje výhody. Ak cestovateľ navštívi lepšie krajiny, môže sa naučiť, ako tú svoju zlepšiť. Ak ho osud zavedie do horších, aspoň sa naučí si tu svoju užívať.“ (Samuel Johnson)

Napísala: Mgr. Jolana Madigárová Kubišová

dscn0944

Zanechať odpoveď