Beseda s mestským policajtom

Kriminalita, šikanovanie, krádež, alkohol, ubližovanie, dôležité telefónne čísla… o tom všetkom žiakom 4. ročníka porozprával vo štvrtok 27.11.2014  pán Miroslav Pučalík z Mestskej polície v Kysuckom Novom Meste.

Žiaci sa počas besedy dozvedeli o základných úlohách mestskej polície, o jej oprávneniach a povinnostiach. „Mestská polícia zabezpečuje verejný poriadok v obci, chráni majetok obce a občanov, dbá na ochranu životného prostredia, dbá na dodržiavanie poriadku a čistoty, vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce,“ vymenoval úlohy mestskej polície. Deťom vysvetlil, čo jednotlivé úlohy znamenajú v praxi. Uviedol konkrétne prípady,   ktoré musí mestská polícia riešiť. Medzi najčastejšie priestupky patria poškodzovanie majetku, vandalizmus, krádeže, dopravné priestupky. Porozprával nám o bezpečnosti, o tom, ako si máme dávať pozor nielen na cestách, ale i pri dome, na ulici, aby sa nám nič zlé nestalo. Ukázal nám všetky predmety, ktoré policajt používa a čo je na tom najlepšie – deti si ich mohli aj  vyskúšať.S obdivom a rešpektom deti chytali do rúk policajnú vestu, či putá. Niektorí si aj vyskúšali nepriestrelnú vestu. Tváre žiakov vzhliadali k policajtovi s obdivom i s rešpektom. Kládli mu zvedavé otázky, ktorých bolo neúrekom.

Na záver besedy dostali žiaci test z dopravnej výchovy. Najlepší boli odmenení sladkou odmenou. Beseda bola veľmi poučná a zaujímavá. Na deti táto návšteva zanechala veľký dojem. Za to vďačíme pani Daniele Kafčákovej z CVČ, ktorá nám besedu sprostredkovala.

Mgr. Jana Čelková

Zanechať odpoveď