Krajské kolo súťaže RUSKÉ SLOVO 2020

Dňa 12. 02.2020 sa žiačky našej školy –  Simonka Šutáková (8.D), Tatiana Sčambová (7.B),  sa zúčastnili krajského kola súťaže RUSKÉ SLOVO. Je  to súťaž v prednese pôvodnej a vlastnej umeleckej tvorby v ruskom  jazyku určená pre žiakov základných, stredných a vysokých škôl. Cieľom súťaže je prehĺbiť záujem žiakov o ruský jazyk a ruskú kultúru, rozvíjať estetické cítenie, komunikačné a interpretačné zručnosti žiakov, podnecovať ich tvorivosť a propagovať hodnotnú ruskú literatúru. Súťaž má postupový charakter. Znamená to, že sa konajú školské, krajské kolá. Najúspešnejší žiaci a študenti postupujú do celoslovenského kola, ktorého 14. ročník bude v Košiciach dňa 28.02.2020.

Súťažilo sa v niekoľkých kategóriách a disciplínach :

  1. kategória – žiaci 1. stupňa základných škôl
  2. kategória – žiaci 2. stupňa základných škôl
  3. kategória – študenti stredných škôl
  4. kategória – študenti vysokých škôl

Súťažné disciplíny:

  1. pre jednotlivcov: prednes poézie, prednes prózy, spev /1 pieseň/
  2. pre kolektívy: spev /1 pieseň/ – kolektív tvoria max. štyria súťažiaci + hud. doprovod

Celá súťaž má aj tematické zameranie. Tento ročník je venovaný 75. výročiu víťazstva v II. svetovej vojne  1945-2020 – Vďaka za mier! / Спасибо за мир!

Dievčatá, ktoré reprezentovali našu školu v prednese ruskej poézie sa svedomito pripravovali a urobili nám veľkú radosť, pretože v rámci svojej kategórie sa umiestnili nasledovne :

Simonka Šutáková  8.D – 2. miesto

Tatianka Sčambová  7.B – 4. miesto

Ešte úspešnejšie boli dievčatá zo 6.B triedy -V. Padychová, R. Kotrčová, S. Kormanová a L.Hladová , ktoré súťažili v speve/ koletív. Piesňou “ Nech vždy bude slnko “ obsadili 1. miesto a postupujú na celoslovenské kolo do Košíc.

Dievčatám srdečne gratulujeme a želáme ešte veľa  takýchto príjemných zážitkov a úspechov v súťažiach, kde môžu preukázať svoj talent, vedomosti  a zručnosti v ruskom jazyku. Vďaka patrí taktiež pani učiteľkám Mgr. Emílii Palicovej a Mgr. Oľge Śtefankovej, ktoré ich na túto súťaž pripravovali. 

Poslanie súťaže: Ruské slovo je súťaž v prednese pôvodnej a vlastnej umeleckej tvorby v ruskom jazyku určená pre žiakov základných, stredných  a vysokých škôl.

Cieľ súťaže: Prehĺbiť záujem žiakov o ruský jazyk a ruskú kultúru, rozvíjať estetické cítenie, komunikačné a interpretačné zručnosti žiakov, podnecovať tvorivosť žiakov, propagovať hodnotnú ruskú literatúru.

Charakter súťaže: Súťaž má postupový charakter (školské, krajské, celoslovenské kolo).

Postup:  Do krajského kola postupujú víťazi školských kôl (žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. mieste v jednotlivých súťažných disciplínach). Do celoslovenského kola postupujú víťazi krajských kôl (žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. mieste v jednotlivých súťažných disciplínach).