November medzi žiakmi

Aj v ďalšom mesiaci sa majú na čo žiaci tešiť. Samozrejme, prvoradé je čo najdôkladnejšie sa pripravovať na školské vyučovanie. S novembrom totiž prichádza aj hodnotiaca porada za prvý štvrťrok tohto školského roka. Informácie z nej budú pre rodičov a žiakov signálom k tomu, kde zabrať, kde si polepšiť, prípadne, kde je to v poriadku. Po dvoch mesiacoch oboznamovania sa so školou, budú naši prváci pasovaní do stavu žiackeho. Slávnostný akt sa uskutoční v školskej jedálni poobede dňa 11.11. 2015. V tento deň sa už ostrieľaní druháci vyberú so svojimi pani učiteľkami do Žiliny na predstavenie bábkového divadla, tí najlepší „informatici“ si zasúťažia v online testovaní iBobor a žiaci posledných dvoch ročníkov navštívia Burzu stredných škôl. Najvyšší čas rozhodnúť sa, čo po skončení základnej školy. O tom, že Vianoce sú už za dverami, sa presvedčia prváci. Pre nich, na aktivity bohatý týždeň, zakončia tvorivými dielňami s tetami z CVČ a zaučia sa do tajov výroby vianočných ozdôb z keramiky. Spomínané zasadnutie pedagogickej rady bude v pondelok 16. novembra a na spamätanie sa z jej záverov budú mať všetci „osadníci“ školy jeden deň voľna. Na utorok 17.11. je naplánovaný kalendárom Štátny sviatok – Deň boja za slobodu a demokraciu. V tomto týždni absolvujú intenzívny kurz anglického jazyka s americkým lektorom siedmaci a Stop drogám! dajú spoločnou besedou a tvorbou plagátov naši tretiaci. Celý pracovný tretí týždeň si predĺžia matematiky chtiví učitelia a žiaci na sobotnom tradičnom matematickom dopoludní. 21. novembra. Na tento mesiac sú pripravené aj spoločné aktivity prvákov so svojimi kamarátmi z Materskej školy na Litovelského ulici. Ich hravé dopoludnie sa bude niesť v duchu Kráľovstva zdravia. Druháci si na tento mesiac zaradili do ročníkového plánu  návštevu Základnej umeleckej školy v KNM, kde im aj naši žiaci pripravia zaujímavý kultúrny program. Pozvú tiež medzi seba svojich rodičov, aby sa navzájom preniesli do sveta modelov lietadiel. Tretiaci si pozrú výstavu Kde je vôľa, tam je cesta k tvorivosti v Kaštieli Radoľa a privítajú na besede k téme Medziľudské vzťahy pracovníčku CPPPaP pani Dolinayovú. Deň s veľkým „D“ čaká 25. novembra piatakov. Prvýkrát Národný ústav certifikovaných meraní (NÚCEM) spúšťa povinné Testovanie 5-2015 zo slovenského jazyka a matematiky aj pre tento ročník. Jeho výsledky majú byť pre žiakov, ich rodičov a učiteľov informatívne pohľadom prechodu z prvého na druhý stupeň základnej školy. Svoju súťaž vyhlásil začiatkom mesiaca Žiacky školský parlament. Finančná odmena čaká triedu, ktorá sa najlepšie popasuje s nástenkou na tému Ochrany ľudských práv a práv detí. Žiaci si tak prilepšia nákupom na predvianočnú besiedku. A to nám už bude klopať na dvere mesiac Mikuláša a Vianoc. Určite aj na posledné dni roku budú mať pre žiakov pripravené zaujímavé podujatia ich páni učitelia a pani vychovávateľky.

Zanechať odpoveď