Vytlačiť Plávaš, plávam, plávame…

Už dlhší čas sme si plánovali jednu z našich spoločných mimoškolských akcií. Prišiel ten správny čas a po vzájomnej dohode detí a  rodičov naše kroky smerovali na Mestskú krytú plaváreň do Žiliny.

V sobotu 18.januára sme nasadli na vlak a vyštartovali  splniť si svoj cieľ. Aby sme viac otužovali svoje zdravie, využili sme pešiu turistiku a presunuli sme sa k areálu  plavárne. Tu utekal čas nespravodlivo rýchlo pri plávaní, hrách a šantení vo vode. Kedže máme v triede aj chlapcov potrebovali sme  chlapskú ruku. A tu nám vypomohol Mgr. Daniel Bandura.  Toto popoludnie bolo  príjemné a relaxačné.  Všetci sme sa jednoducho tešili z vody.

Cieľom tohto dňa bolo urobiť niečo pre svoje zdravie, ale aj vycibriť a utužiť vzájomné vzťahy medzi nami.

Deti 3. B

Mgr. Jarmila Bandurová

Zanechať odpoveď