Prvácka predvianočná púť

6.12. Návšteva Mikuláša

– ako každoročne aj s čertom, anjelom a balíčkami plnými sladkostí, deti sa poďakovali mikulášskymi pesničkami

12.12. Vianočná besiedka

– pásmo vianočných básní, piesní, kolied, tancov, spestrené vystúpením mažoretiek, darček detí svojim rodičom

20.12. Vianočné aktivity – skladanie vianočných obrúskov, práca s kapríkom „školákom“

Vianočný punč – od pána riaditeľa a pána školníka

Posedenie s predškolákmi  z MŠ –Komenského – navzájom sme sa obdarovali – moji prváci  našim vianočným pásmom a predškoláci vianočnými básničkami a pesničkami, pritom sme ochutnávali sladké vianočné koláčiky a priali si „Šťastné a veselé Vianoce“

Mgr. Ľubomíra Hrušková

Zanechať odpoveď