Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

Literárna súťaž Hviezdoslavov Kubín má u nás už dlhoročnú tradíciu a vysokú úroveň. Táto celoslovenská súťaž je pomenovaná podľa významného básnika Pavla Országha Hviezdoslava. Školské kolo sa uskutočnilo dňa 10.02.2016 a zúčastnilo sa ho 41 žiakov. Súťažilo sa v dvoch kategóriách – poézia a próza. Hodnotil sa najmä výber textu, zvuková stránka reči, ovládanie textu a jeho prednes. Našich recitátorov prišli povzbudiť aj rodičia a starí rodičia. Za organizačné zabezpečenie ďakujeme pani učiteľkám 1. – 4. ročníka. Porota mala skutočne ťažkú úlohu pri vyhodnocovaní súťaže. Na všetkých zúčastnených čakala sladká odmena a víťazi boli odmenení potleskom, krásnymi cenami i diplomom. Prednesy boli pôsobivé, presvedčivé a originálne, všetci sme pri nich prežili krásne popoludnie.

Výsledky školského kola súťaže v prednese poézie a prózy sú nasledovné:

POÉZIA

PRÓZA

          1. Šutáková Simona IV.D              1. Trnovcová Nina III.C
          2. Ganani Alexandra Daniela IV.B              2. Masnica Dávid IV.B

Horvátová Martina IV.C

          3. Buganová Ema III.C              3. Ondrejáš Samuel II.B

Vlčková Ivana I.B

Mgr. Martina Janeková

Zanechať odpoveď