Návšteva Budatínskeho zámku

V piatok 10.októbra 2014 sme zažili neobyčajný deň. So žiakmi 4.ročníka a 3.A triedy sme navštívili národnú kultúrnu pamiatku- Budatínsky zámok (pôvodne hrad, neskôr prestavaný na zámok).

V minulosti patril medzi vodné hrady, ktoré boli chránené tokom riek a vodnými priekopami. Jeho najstaršou časťou je mohutná  štvorposchodová valcovitá veža. Skrýva mnoho zaujímavostí a historických skutočností. Na jednotlivých podlažiach je sprístupnená expozícia viažuca sa k dejinám hradu, k dejinám Žiliny, obrazáreň, expozícia hodín a prehliadka je zavŕšená vyhliadkou na mesto Žilina a okolie. Medzi zaujímavé exponáty patria žilinská mestská pokladnica zo 16. storočia a barokový sekretár. Z architektonických prvkov stojí za pozornosť kozub, na rímse ktorého je latinský nápis „Ignis et ars supleant nature defectum“ (Oheň a umenie nahrádzajú nedostatky prírody), renesančný krb a južné okno s dodnes zachovaným kamenným ostením. Deti mali možnosť vidieť zbierku  barokových drevených ľudových plastík z 18. a 19. storočia a barokových obrazov od neznámych autorov, väčšinou domácich, pravdepodobne stredovekých maliarov, z 2. polovice 18. storočia. Z regionálneho hľadiska je najzaujímavejšia olejomaľba na plátne: Svätý Florián hasiaci Budatínsky zámok. V pozadí patróna hasičov je totiž zachytená podoba Budatínskeho zámku, v druhej polovici 18.storočia. Samotná veža ponúka návštevníkom unikátny výhľad na všetky svetové strany vďaka zdvihnutému krovu strechy. Táto vyhliadka tu doposiaľ nebola.Okrem vyhliadky upúta návštevníkov jedinečná výstava historických hodín, pričom je možné vidieť aj pôvodný hodinový stroj. 

Návštevou zámku si žiaci rozšírili svoje poznatky o histórii v okolí Žiliny a súčasne strávili príjemné popoludnie v peknom prostredí zámku.

Mgr. Jana Čelkov

Zanechať odpoveď