Škola v prírode TWISTOVO 2016

Dňa 24. apríla sa pred našou školou objavili 2 autobusy, aby nás, tretiakov a štvrtákov odviezli do Twistova – školy v prírode. Cesta nám ubehla veľmi rýchlo a my sme sa rázom ocitli v Oliwa resorte v Trenčianskej Teplej, neďaleko kúpeľného mesta Trenčianske Teplice, v prekrásnom lesnom prostredí. Tu už na nás čakali vysmiati animátori, ako aj samotný Vlado Voštinár. Ubytovali sme sa v budove hotelového typu, ale i v obľúbenom murovanom domčeku. Ani sme sa nenazdali, už bola na rade zoznamovačka s animátormi, rozdelenie do tímov, aj hra o prvé fazuľky. Animátori Juraj, Ivka, Maťo, Aďa, Lola, Ivka Mičuda, Super Mário a Lenka si ihneď podmanili naše srdiečka. Rozdelili sme sa do ôsmich tímov pod netradičnými názvami, ako Zemské mačky, Nebeskí draci, Sústredené sovy, Nahaté autobusy, Krepí mimozemšťania, Pálivé leňochody, Milé ufá a Pečené dúhy. V tímoch sa nachádzali aj deti zo Základnej školy – Vajanského, Modra. Celý pobyt sme od rána do večera plnili množstvo úloh. Medzitým sa výborné kuchárky starali o naše brušká. V popoludňajšom programe nás denne prekvapili úžasné hry, napr. Elixíry, Nákup predaj, Kasíno, Kolečko, Bacha, Bingo, tance s originálnou choreografiou, ako aj Free Time, kedy sme si mohli zahrať tenis, florbal, basketbal i futbal. Atrakciou pre každého z nás bola aj jazda na štvorkolkách a maľovanie na tvár. Program spĺňal prvky motivačné, tvorivé, náučné i zábavné. Každý večer sa roztáčalo obľúbené koleso šťastia a čítala sa twistovská pošta. Šancu krútiť kolesom mali deti, ktoré v hre „Ani múdry neschybí“ správne odpovedali na anketové otázky. Tak sme sa mohli obohatiť o nové vedomosti, ale aj hodnotné darčeky. V jeden večer sme sa zúčastnili akcie Twistovo má talent, kde sme preukázali, čo sa v nás skrýva ☺. Dni nám utekali veľmi rýchlo. Ani sme sa nenazdali a už tu bola rozlúčková diskotéka a vyhodnotenie celého týždňa. Posledný deň nás čakalo balenie, rozlúčka s animátormi a odchod domov. Program školy v prírode rozvíjal záujem detí o oblasti príroda a spoločnosť, človek a hodnoty, umenie a kultúra, zdravie a pohyb. Kládol dôraz na podporu individuality dieťaťa, jeho zdravého sebavedomia a získavania pozitívneho postoja k sebe a zodpovednosti za svoje konanie. Pobyt prispel k dobrej sociálnej klíme v kolektíve a k zlepšeniu vzťahov medzi žiakmi. Poďakovanie za školu v prírode patrí vynikajúcim animátorom, skvelým kuchárkam, pani zdravotníčke a v neposlednom rade pani učiteľkám: Mgr. Renáte Vlčkovej, Mgr. Janke Vlčkovej, Mgr. Ľudmile Kopasovej, Mgr. Elene Perďochovej, Elene Vlčákovej, Mgr. Martine Janekovej a Kláre Skácelovej, vychovávateľke školského klubu.

Mgr. Martina Janeková

Zanechať odpoveď