Tradícia stávania Mája s Nábrežníčkom

Naše átrium sa už tradične na konci apríla stáva miestom stavania symbolu lásky a života. Rezký tón harmoniky vedúceho folklórneho súboru Jedľovina pána Paľka Koptáka a spev dievčat detského školského folklórneho súboru Nábrežníček prilákal, aj napriek chladnému počasiu, do átria takmer všetkých žiakov a vyučujúcich našej školy. Po úvodných piesňach, za stáleho spevu a veselej nálady, korunu ihličnatého stromu ozdobili farebnými stužkami dievčatá a pomohli aj pani učiteľky a pán riaditeľ. Tá najťažšia práca potom ostala na chlapcoch 9. B triedy, ktorí spolu s pánmi školníkmi osadili Máj na pripravené miesto. Pri tónoch hudby a pri postavenom Máji si nakoniec mohli všetci vychutnávať príjemnú predmájovú atmosféru.
Mesiac máj sa totiž vo všeobecnosti považuje za obdobie lásky a zrodu nového života. Májová zeleň bola aj v minulosti symbolom sily a dobrého rastu. Najvýznamnejšie postavenie medzi rastlinami mal vo zvykoch tohto obdobia strom, ktorý sa v tejto súvislosti označuje ako máj. Máj je pôvodne mladý stromček, ktorý mal symbolický význam a bol výrazom prírodného mýtu o boji zimy s jarou, smrti so životom; symbol na jar sa obnovujúcej prírody.

Zanechať odpoveď