Stretnutie so včelárom

Jednou z tém, ktoré  preberajú   žiaci  šiesteho ročníka je aj téma ,,Včela medonosná“. Žiaci sa učia najmä o význame a živote tohto maličkého ale o to užitočnejšieho tvora. Aby ich vedomosti boli bohatšie a trvalejšie, zorganizovali sme pre nich zaujímavé dopoludnie  . Stalo sa už skoro tradíciou na našej škole, že vždy pred Vianocami, zavíta medzi našich šiestakov vzácny hosť. Nebolo tomu inak ani tento december a tak 11. decembra  mohli naši žiaci 6-teho ročníka privítať medzi sebou  pána včelára Miroslava Káčeríka aj s pani včelárkou –tetou Hankou. Počas projektového dňa sa žiaci dozvedeli mnohé zaujímavé informácie o včele medonosnej priamo z úst pána  včelára,  určite aj také veci, ktoré by márne hľadali v literatúre. Získali nové vedomosti o spôsobe chovu a starostlivosti o včelu medonosnú, vyskúšali si zhotoviť sviečku z pravého včelieho vosku, ktorou sa určite potešia aj pri vianočnom stole. Na záver mali možnosť pochutnať si na oblátkach so sladučkým a zdravým medom  priamo od včelára. Veríme, že aj takouto formou výučby sa nám darí u detí vzbudiť záujem o prírodu a uznanie práce takých  ľudí ako je práve pán   včelár. Naše veľké poďakovanie patrí p. m. Káčeríkovi a p. Hanke za to, že si opäť našli čas a prišli medzi nás. Týmto projektovým dňom sme nadviazali na deň, ktorý  strávili  naši šiestaci priamo na ich včelnici v Hornom Vadičove – časť  Galierovce (28.10.2015), kde mali možnosť vidieť prácu včelára naživo- videli príbytky včiel, zazimovanie včelstiev, zhotovovanie rámikov, vytáčanie medu medomedom a hlavne si uvedomili aká je dôležitá symbióza človeka s prírodou. Ešte raz veľké   ĎAKUJEME ! Za to, že sa nám venujú pravidelne  už niekoľko rokov(bez nároku na odmenu) a odovzdávajú svoje vedomosti a skúsenosti našim deťom, možno   ,,budúcim  včelárom“.  Dovidenia nabudúce , už teraz sa veľmi tešíme na ďalšie stretnutia!

Zanechať odpoveď