ŠTUDIJNÁ NÁVŠTEVA V NÓRSKU a PREZENTÁCIA PROJEKTU

Žiaci 9.ročníka Jakub Cupec, Jakub Handlovský a Filip Kavacký reprezentovali školu na študijnej návšteve v nórskom Osle, kde v rámci projektu Nature – Love for Life prezentovali spomínaný projekt a jeho výsledky dosiahnuté na našej škole. Projekt bol finančne podporený programom EduClima z nórskych grantov.

Hlavné témy projektu súviseli s biológiu, ochranou prírody, enviromentálnou výchovou, separáciou odpadu a vďaka aktivitám bolo ovplyvnené zelené prostredie, ale aj myslenie našich žiakov, ba dokonca i rodičov a učiteľov.

Prezentácie podobných projektov z viacerých škôl sa konali na Strednej škole v mestečku Ski. Tu sa slovenská delegácia stretla so zástupcami nórskych organizácií, ktoré podporujú tento typ projektov. Okrem prezentácií sme sa oboznámili so samotnou školou a uskutočnila sa vzájomná výmena skúseností a získali sme inšpirácie do budúcnosti. Spomedzi gymnázií sme v Osle boli len dve základné školy, obe z Kysuckého Nového Mesta, a práve ZŠ mali za úlohu ukončiť prezentačnú časť, ktorej sa za našu školu výborne zhostili naši traja deviataci.

Po návšteve školy a ľahkom obede sme boli pozrieť Prírodovedecké múzeum, ktorého časť s názvom Climate House nás očarila najviac a okrem degustácie chrobákov – vraj jedla budúcnosti, sme sa zaujímavým spôsobom dozvedeli o klimatických zmenách, ich dôsledkoch, či o pojmoch klíma versus počasie. Po krátkom osobnom voľne sme večer ukončili večerou v nórskej spoločnosti a pešou prechádzkou ku Kráľovskému palácu.

Posledný deň študijnej návštevy v Osle bol v znamení prednášok a experimentov. Najskôr sme sa boli pozrieť, ako v Osle vybudovali dažďové záhrady „rain gardens“ – zelené miesta na uliciach na zachytávanie dažďovej vody, najmä pri hustých dažďoch, aby sa zabránilo zatopeniu suterénov a škodám. Rovnako, ako pri zelených strechách neskôr, aj teraz nám bolo vysvetlené, ako fungujú, mali sme posúdiť chyby záhrady, pri ktorej sme stáli, a o pár metrov ďalej si každá škola vyskúšala experiment a žiaci merali vsakovanie vody na danom mieste za daný čas. Každopádne to bolo zaujímavé rozprávanie ľudí, ktorí sú na to experti.

Tri dni nestačia na to, aby sme spoznali Oslo a Nórov, ale stačia na to, aby vzplanula iskra pre budúcu návštevu Nórska a pre ďalšie medzinárodné spolupráce. A o tom, že to myslíme vážne, svedčí aj nový schválený Erasmus+ projekt.

@JMK